NIK:
NIP:
NUPTK:
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L:
Agama: Islam
Pendidikan: S1
Jurusan: Pendidikan Sejarah
Status: GTY
Jenis GTK: Wali Kelas 7C dan Guru PKN, IPS
Alamat :